עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

מאמרים

אם חתמתם על חוזה חכירה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לתקופה של 49 שנה עם אופציה להארכת התקופה בעוד 49 שנה, וחשבתם שמדובר בהארכה "טכנית" ואוטומטית, ולמעשה הזכות שבידיכם היא ל – 98 שנות חכירה רגועות, וללא כל שינוי – יתכן שטעות גדולה בידכם. חוכרים רבים, אשר תקופת החכירה…
קראו עוד
כידוע, החבות בהיטל השבחה מוטלת על בעלים וחוכרים לדורות של מקרקעין, בשל עליית ערך המקרקעין שמקורה בשינוי תכנוני המשפר את זכויות הבנייה החלות על הקרקע. עם זאת, בעוד מבעל קרקע פרטי גובות הרשויות המקומיות היטל השבחה בשיעור של 50% משווי ההשבחה, הרי שהמדינה (ובכלל זה רשות מקרקעי ישראל, רשות הפיתוח…
קראו עוד
כל בעל עסק יודע, שאחד התנאים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בהוראות חוק התכנון והבניה. לא הרבה יודעים, אבל בעקבות תיקון להנחיית היועמ"ש לממשלה, חל שינוי במצב המשפטי ובעלי עסקים יכולים במקרים מסוימים, לקבל רישיון עסק גם אם העסק שלהם אינו עומד באופן מלא בדיני התכנון והבניה. בעסק הפועל ללא…
קראו עוד
טען עוד