עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

דיני מקרקעין

אם חתמתם על חוזה חכירה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לתקופה של 49 שנה עם אופציה להארכת התקופה בעוד 49 שנה, וחשבתם שמדובר בהארכה "טכנית" ואוטומטית, ולמעשה הזכות שבידיכם היא ל – 98 שנות חכירה רגועות, וללא כל שינוי – יתכן שטעות גדולה בידכם. חוכרים רבים, אשר תקופת החכירה…
קראו עוד
כידוע, החבות בהיטל השבחה מוטלת על בעלים וחוכרים לדורות של מקרקעין, בשל עליית ערך המקרקעין שמקורה בשינוי תכנוני המשפר את זכויות הבנייה החלות על הקרקע. עם זאת, בעוד מבעל קרקע פרטי גובות הרשויות המקומיות היטל השבחה בשיעור של 50% משווי ההשבחה, הרי שהמדינה (ובכלל זה רשות מקרקעי ישראל, רשות הפיתוח…
קראו עוד
הרבה בתים במדינת ישראל טרם נרשמו כ"בית משותף", וזכויותיהם של רוכשי הדירות לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין. כל עוד הבתים נרכשו מקבלן אשר התחייב לרשום את זכויותיהם של הרוכשים בדירה ספציפית בלשכת רישום המקרקעין כ"בית משותף", מערכת היחסים שבין ה"שותפים" בבניין, דהיינו כל אחד ואחד מרוכשי הדירות בו, עתיד להיות…
קראו עוד
טען עוד