עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

תובענות יצוגיות

משרד עו"ד מירון בן ציון ופריבס ומשרד עו"ד אליאס בן אריה הגישו  לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעקבות ממצאי דו"ח מנכ"ל משרד האנרגיה, שמהם עולה כי מתקני ההתפלה שורק ופלמחים לא עמדו בתנאי הזיכיון – והזרימו לציבור מים מותפלים באיכות ירודה
קראו עוד
בעקבות בקשה לייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מירון, בן ציון ופריבס, תשלם רשות המיסים כחצי מיליון שקלים לנישומים שזכו בפסקי דין נגדה בשנתיים האחרונות ולא קיבלו הפרשי ריבית והצמדה על סכומי הזכייה
קראו עוד
טען עוד