Jump to content Jump to footer
Open mobile menu

Articles list

קבוצת פעילים חברתיים הגישה אתמול לבית־המשפט באמצעות משרד עו”ד מירון, בן ציון ופריבס עתירה מנהלית נגד עיריית תל־אביב, בדרישה לשנות את שמו של רחוב בשכונת צהלה בעיר, שנקרא על שם העיתונאי המנוח אריה גלבלום, בעקבות מאמרים בוטים ונוטפי גזענות שפירסם נגד העולים מצפון אפריקה.
Read more
Load more